Jak s vratkou a reklamací

INVZI CZ & SK 500100 px

Vratka:

Nejste spokojeni se dodaným zbožím a chcete uplatnit možnost vrátit jej v zákonné lhůtě?

Zašlete nám e-mail na adresu: info@panfico.cz s uvedením čísla objednávky. 

Zašleme Vám kód k předání dopravci a vratku neprodleně vyřídíme. 

Objednávku můžete rovněž odeslat na adresu:

PANFICO s.r.o., shop.invzi.cz

Nerudova 174/46, 500 02 Hradec Králové 2

 

Reklamace:

Něco se pokazilo nebo nefunguje, jak by mělo?

Kontaktujte nás e-mailem na adresu: info@panfico.cz s uvedením čísla objednávky a popisu výrobku a jeho závady. 

Zašleme Vám kód k předání dopravci a reklamaci neprodleně vyřídíme. 

Výrobek můžete rovněž odeslat na adresu:

PANFICO s.r.o., shop.invzi.cz

Nerudova 174/46, 500 02 Hradec Králové 2

 

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:   Panfico s.r.o., Nerudova 174/46, Hradec Králové 2, 500 02              

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:  Panfico s.r.o., Nerudova 174/46, Hradec Králové 2, 500 02                             

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Panfico s.r.o.(„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: